Похожие посты:

Наслідки невиплати остаточного розрахунку з вини роботодавця

Наслідки невиплати остаточного розрахунку з вини роботодавця

ГУ Держпраці в Хмельницькій області нагадує, що в разi невиплати з вини роботодавця належних звiльненому працiвниковi сум у встановлені строки, при вiдсутностi спору про їх розмiр пiдприємство, установа,

органiзацiя повиннi виплатити працiвниковi його середнiй заробiток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

А при наявностi спору про розмiри належних звiльненому працiвниковi сум власник або уповноважений ним орган повинен сплатити вiдшкодування в тому разi, коли спiр вирiшено на користь працiвника. Якщо спiр вирiшено на користь працiвника частково, то розмiр вiдшкодування за час затримки визначає орган, який виносить рiшення по сутi спору.
В роз’ясненні сказано також, що у випадку, якщо звiльнений працiвник до одержання остаточного розрахунку влаштується на iншу роботу, розмiр компенсацiї зменшується на суму заробiтної плати, одержаної за новим мiсцем праці. Однак частину третю ст. 117 КЗпП, що містила цю норму, вилючено у 2005 році.

Джерело : Журнал "Кадровик України"