Похожие посты:

Чи має право працівник, прийнятий на роботу в січні поточного року, на отримання щорічної відпустки повної тривалості до настання шестимісячного періоду роботи в перший рік роботи?

Чи має право працівник, прийнятий на роботу в січні поточного року, на отримання щорічної відпустки повної тривалості до настання шестимісячного періоду роботи в перший рік роботи?

Відповідно до ст.10 Закону про відпустки право працівника на щорічну основну відпустку повної тривалості в перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на підприємстві.

У разі надання працівникові зазначеної щорічної відпустки до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи її тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу.
Водночас є категорії осіб, яким за їх бажанням до настання шестимісячного терміну безперервної роботи в перший рік роботи на підприємстві надаються щорічні відпустки повної тривалості. Це, зокрема:

  • жінки — перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінки, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;
  • особам з інвалідністю;
  • особи віком до 18 років;
  • чоловіки, дружини яких перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • особи, звільнені після проходження строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення зі служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду до місця проживання;
  • сумісники — одночасно з відпусткою за основним місцем роботи;
  • працівники, які успішно навчаються в навчальних закладах та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою;
  • працівники, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічної основної відпустки та не одержали за неї грошової компенсації;
  • працівники, які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування;
  • батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу.

Якщо працівник належить до зазначених вище осіб, питання надання щорічної відпустки повної тривалості не підлягає сумніву.
Можливість використання щорічної основної відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи в перший рік роботи на підприємстві надається і «в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором».
Зауважимо , що на цьому наголошено і в листі Мінсоцполітики від 20.08. 2015 р. № 507/13/133-15, в якому, зокрема, зазначено: «Оскільки пунктом 11 частини сьомої статті 10 визначено, що щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника надаються, зокрема, й в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором, тому, на нашу думку, працівнику може надаватися зазначена відпустка за умови домовленості сторін».
Отже, можна дійти висновку, що за домовленістю з роботодавцем та за бажанням працівника щорічна відпустка повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи в перший рік роботи на підприємстві може бути надана. Але це не є обов’язком роботодавця.

Джерело : Журнал "Кадровик України"