Ефективний маркетинг

Ефективний маркетинг

Ефективний маркетинг Ефективний маркетинг - це маркетинг, що приносить прибуток Чи варто говорити, що в наш час, ефективність маркетингу може бути вирішальним фактором при побудові будь-якого бізнесу. Сьогодні маркетинг - це вже не стільки аналіз сформованих на ринку попиту і структури споживчих переваг, скільки пошук можливостей для розширення ємності ринків, прогнозування майбутніх потреб.

Як знайти внутрішні ресурси підвищення прибутку в готелі

Як знайти внутрішні ресурси підвищення прибутку в готелі

Багатогранна діяльність підприємств готельного господарства обумов­лює створення та використання у планово-аналітичній роботі різні значен­ня прибутку: - прибуток (збиток) від реалізації послуг; прибуток від реалі­зації основних фондів та іншого майна; прибуток від іншої діяльності; - ба­лансовий (валовий) прибуток; - оподаткований прибуток, чистий прибуток (прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства), розподільний прибуток.

Як збільшити продажі? Як отримувати більше прибутку?

Як збільшити продажі? Як отримувати більше прибутку?

Продаж товарів, послуг, інформації - спосіб отримання прибутку в підприємництві. ». Але як можна збільшити продажі? Але є ще один спосіб продавати більше - прямі продажі. Прямі продажі - це реалізація товарів / послуг клієнту, відбувається при особистому контакті з покупцем.

Підвищення якості обслуговування і лояльності гостей

Підвищення якості обслуговування і лояльності гостей

Підвищення якості обслуговування і лояльності гостей Форми обслуговування в готелі, як додаткові послуги, акції та спеціальні пропозиції, В готельній індустрії отримання прибутку є результатом дуже складної роботи всіх підрозділів та співробітників готелю або готельної мережі, оскільки одне тільки надання якісних послуг не може забезпечити підприємству необхідний рівень прибутку.

Управління фінансами - курс на прибуток

Управління фінансами - курс на прибуток

В умовах ринкової економіки чистий прибуток є основою економічного та соціального розвитку підприємства. Постійне збільшення чистого прибутку — стале джерело фінансування розвитку виробництва (реінвестування прибутку), виплати дивідендів, створення резервних фондів, задоволення соціальних і матеріальних проблем працівників підприємства, благодійної діяльності.