Похожие посты:

Як знайти внутрішні ресурси підвищення прибутку в готелі

Показники прибутку та рентабельності в готельній індустрії

Прибуток і рентабельність — основні якісні показники, що відобража­ють економічну ефективність підприємства, його фінансовий стан, успіхи та можливості у виконанні розробленої програми економічного та соціаль­ного розвитку. В умовах ринкової економіки, з переходом готелів на само­фінансування, будь-яке підприємство може існувати тільки за умови при­буткової, рентабельної діяльності. Готельне підприємство своїми грошови­ми ресурсами має забезпечити всю свою експлуатаційну діяльність, розвиток і технічні вдосконалення матеріально-технічної бази, соціальне та матеріальне заохочення працівників.

Зростання прибутку та рентабельність має велике значення не тільки для подальшого розвитку готелю, галузі, але й усього господарства України тому, що являє собою джерело коштів для формування доходної частини державного (місцевого) бюджету.

Показники прибутку та рентабельності тісно пов'язані з іншими еконо­мічними показниками. Наприклад, на їх основі можна розраховувати ефективність використання основних фондів, ефективність праці, потен­ційну доходність підприємства та ін.

Багатогранна діяльність підприємств готельного господарства обумов­лює створення та використання у планово-аналітичній роботі різні значен­ня прибутку:

- прибуток (збиток) від реалізації послуг; прибуток від реалі­зації основних фондів та іншого майна; прибуток від іншої діяльності;

- ба­лансовий (валовий) прибуток;

- оподаткований прибуток, чистий прибуток (прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства), розподільний прибуток.

Відмінність цих понять визначається їх економічним змістом, з одного боку, та положеннями законодавства про оподаткування прибутку підприємства, з другого боку.

Більш детально Ви дізнаєтесь від нашого спікера - сертифікованого аудитора та фінансового консультанта, який буде на нашій конференцій "Готельний та туристичний бізнес: тренди та інновації" 23 лютого.

+38 (066) 393 2 555

Добавить комментарий

не более 1000 символов (введено: )